Vereniging

Algemeen

De Belangenvereniging Weltevreden is opgericht op 2 oktober 1974.

Doel van de vereniging is om de belangen te behartigen van alle bewoners van de wijk Weltevreden-Zuid. Die belangen worden o.a. behartigd bij het afsluiten van onderhoudscontracten, voor voorzieningen in de wijk en bij het onderhoud aan de woningen. In contacten met de Gemeente De Bilt spreekt de Belangenvereniging namens alle bewoners.

Van alle bewoners in de wijk is meer dan 95% lid van de Belangenvereniging.

De Belangenvereniging Weltevreden is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40478096.

De laatste statutenwijziging dateert van 2006. Hiervan is een notariĆ«le akte opgemaakt.

De vereniging heeft een gekozen bestuur. Voor optimale contacten met de bewoners van de wijk zijn er ook contactpersonen.

Logo

Sinds 2009 heeft de Belangenvereniging Weltevreden een logo dat u ook bovenaan deze website ziet. Kijk voor de achtergronden van dit beeldmerk eens op de pagina Logo.

INFO Weltevreden en INFOmail

De vereniging geeft op onregelmatige basis het informatieblad INFO Weltevreden uit dat via de mail aan de leden wordt toegestuurd. Vroeger werd dit blad in papieren vorm huis aan huis bezorgd. De pdf-versies vindt u als INFO Nieuwsbrieven terug in de pagina INFO en Nieuws.

Daarnaast attendeert de vereniging haar leden incidenteel via de mail op nieuwswaardige zaken, veelal door te verwijzen naar de betreffende actuele informatie op deze website. Deze zogenaamde INFOflitsen of INFOmails vindt u als INFO-specials eveneens terug in de pagina INFO en Nieuws.