Veiligheid

De Belangenvereniging zet zich op verschillende manieren in voor de veiligheid in de wijk.

Er een commissie Verkeerszaken en er zijn lampen geïnstalleerd in de brandgangen achter de woningen. Het onderhoud van deze lampen en de betaling van de elektriciteitskosten wordt geregeld door de vereniging.

De saamhorigheid in de wijk is groot. We letten op elkaar.

Veiligheids app Weltevreden

Dit is een whatsappgroep die zich richt op het signaleren van 112-waardige verdachte situaties. Wie een verdachte situatie signaleert, alarmeert de politie, appt de buurtbewoners en reageert richting de verdacht (“stuk maken” van de verdachte situatie).

Neem contact met ons op als je meer informatie wil of als je je wil aanmelden voor deze whatsappgroep.

Veiligheid Gemeente De Bilt

Wijkagent

Burgernet

Veilig Internetten

112 Provincie Utrecht

MeldMisdaadAnoniem.nl

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Brandveiligheid

Fraude Helpdesk