Lidmaatschap

Voorwaarden

Men kan lid worden van de Belangenvereniging Weltevreden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Woonachtig in de wijk Weltevreden-Zuid in De Bilt
  2. Leeftijd van 18 jaar of ouder
  3. Schriftelijk aangemeld bij het Bestuur van de Belangenvereniging Weltevreden

Deze voorwaarden zijn uiteraard terug te vinden in de statuten.

Voor de Belangenvereniging is het van groot belang dat de wijkbewoners lid zijn. Want alleen met een achterban die meeleeft en meedoet zijn de belangen van de wijk en zijn bewoners optimaal te behartigen. En alleen dan kan de vereniging waar nodig zaken organiseren en eraan bijdragen dat Weltevreden-Zuid een leefbare wijk blijft.

Kosten

Het lidmaatschap bedraagt slechts €12,- per jaar.