Jaarstukken

Jaarverslagen en financiële verantwoording

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de jaarstukken behandeld en ter goedkeuring aangeboden aan de leden.

Archief

2022
  • Financieel jaarverslag
  • Begroting
  • Verslag ALV
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009