Jaarstukken

Jaarverslagen en financiële verantwoording

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de jaarstukken behandeld en ter goedkeuring aangeboden aan de leden.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009