Categorieën
Nieuws

Inkoop Zonnepanelen en Vervolg Nobelkwartier

Graag je aandacht voor twee actuele onderwerpen waar je aan mee kunt doen.

Bewonersavond inkoop Zonnepanelen

Zoals je in de flyer al hebt kunnen lezen, ondersteunt de Belangenvereniging Weltevreden een bewonersinitiatief om onze woningen te verduurzamen. Op maandagavond 29 novembervan 20.00 tot 21.30 uur organiseert de belangenvereniging een eerste digitale bewonersavond over dit onderwerp. Op deze eerste avond onderzoeken we de mogelijkheden om gezamenlijk, met mensen die dat willen, zonnepanelen in te kopen. Inmiddels hebben zich al ruim 20 mensen aangemeld. Je kunt je daar nog bij aansluiten.
Tijdens deze avond informeren wij je over de mogelijkheden om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen. Deskundige Rolf Schipper, ook uit de buurt, kan wat vertellen over de kosten, subsidies en mogelijkheden. Uit de gemeente Houten komt Ardy Notenboom zijn ervaringen delen over de gezamenlijke inkoopactie die hij daar voor zijn gemeente heeft georganiseerd. En Erwin Plug uit Maartensdijk zal ons vertellen hoe zijn inkoopactie in de gemeente De Bilt tot nu toe loopt.
Maar vooral willen we je de gelegenheid geven om vragen te stellen over dit onderwerp, en om gezamenlijk te verkennen of en hoe we hier als groep bewoners samen in willen optrekken.U kunt zich nog aanmelden via een reply op deze mail.

Vervolg Nobelkwartier

Het project Nobelkwartier krijgt een vervolg waarbij weer participatie mogelijk is. Wij hebben uitgebreid gesproken met de nieuwe projectleider en gebiedsmakelaar. In deze constructieve gesprekken hebben we aangegeven dat het voor jou essentieel is dat je in de toekomst beter dan in het recente verleden meegenomen wordt in het proces.Mede daarom zal de gemeente binnenkort een informatie- en participatietraject starten. Op dinsdagavond 14 december, van 19.30 tot 20.45 uur is er een informatieavond waarin de status van het project en het vervolg inclusief participatiemogelijkheden zal worden toegelicht. De details volgen in de uitnodiging van de gemeente. Je bent van harte welkom om mee te denken over de verdere invulling van het Nobelkwartier.

We hopen je te zien op beide avonden!