Betaling Bewonersinitiatieven

Ondersteunen van de geldstromen i.r.t. buurtinitiatieven.

 • De vereniging biedt het gebruik van haar bankrekening aan voor buurtinitiatieven.
 • Dit houdt in dat de rekening en de naam van de vereniging kan worden gebruikt voor crowdfunding, subsidie aanvragen en het ontvangen van donaties.
 • Er kan een schriftelijke aanvraag worden gedaan voor gebruiken van de verenigingsbankrekening, goedkeuring van dit verzoek loopt via het bestuur.
 • Met deze gelden kan de vereniging facturen van leveranciers betalen 
 • Eventueel is het mogelijk dat de vereniging een factuur kan voorfinancieren, dit echter alleen als dit duidelijk en ruim van tevoren is aangevraagd alleen op verzoek van een initiatiefnemer. Na het overleggen van alle relevante stukken en berekeningen kan het bestuur van de vereniging hier toestemming voor geven.
 • De vereniging levert op verzoek van initiatiefnemer inzicht in de betalingen. 
 • De vereniging is op geen enkele manier aansprakelijk voor het initiatief of voor problemen met leden. De initiatiefnemer zorgt dat deelnemers de rekening betalen en staat garant voor het terugbetalen van de betaalde facturen. (dit uiterlijk 3 maanden na het voorschieten van de factuur). Indien dit niet gebeurt, zal de initiatiefnemer aansprakelijk worden gesteld.
 1. Initiatiefnemer. Een lid van de vereniging die een buurtinitiatief start. Deze persoon koopt diensten/goederen bij leverancier(s) en ontvangt daarvoor facturen. Deze persoon is aansprakelijk voor terugbetaling door Deelnemers e/o Subsidiegevers. 
 2. Deelnemer. Een lid van de vereniging dat deelneemt aan het buurtinitiatief en daarvoor betaalt aan de vereniging.
 3. Subsidiegever. Een partij die deelneemt aan het buurtinitiatief en daarvoor betaalt aan de vereniging.
 4. Leverancier(s). Deze levert goederen aan de initiatiefnemer. Leverancier stuurt een factuur naar initiatiefnemer.
 5. Vereniging. Het bestuur van de Belangenvereniging Weltevreden.
 1. Initiatiefnemer verzoekt de Vereniging om betalingen voor het initiatief via de bankrekening van de Verenigjng te laten lopen.
 2. Vereniging beoordeelt het verzoek en besluit om wel of niet te ondersteunen.
 3. Vereniging stuurt rekeninggegevens en te hanteren betalingskenmerk naar initiatiefnemer.
 4. Initiatiefnemer verzoekt Deelnemers e/o Subsidiegevers om rekening te betalen en stuurt hen de rekeninggegevens.
 5. Initiatiefnemer stuurt alle facturen naar Vereniging.
 6. Vereniging controleert en betaalt facturen van de Leveranciers.
 7. Initiatiefnemer verzoekt overzicht van de betalingen door Deelnemers e/o Subsidiegevers.
 8. Vereniging stuurt overzicht betalingen door Deelnemers e/o Subsidiegevers en de het nog openstaande bedrag.
 9. Initiatiefnemer regelt betaling door Deelnemers e/o Subsidiegevers van alle openstaande bedragen.
 10. Indien dit initiatiefnemer niet lukt, zal Vereniging dit in redelijkheid en billijkheid oplossen met Initiatiefnemer, Deelnemers e/o Subsidiegevers.