Bewonersinitiatieven

Wil je een initiatief starten om collectieve inkoop en dus korting te regelen voor jezelf en de leden? Wij helpen je daarbij in 7 stappen. Denk aan zonnepanelen, isolatie, schilderwerk, dakpannen, etc.

Stappenplan

  1. Bespreek je idee met ons. Je kunt ons een bericht sturen of een van ons aanspreken.
  2. Lever een wervende tekst voor een bewonersavond aan. Wij verzenden deze tekst naar de leden. Eventueel helpen we je bij het opstellen van deze tekst.
  3. Wij faciliteren een (digitale) bewonersavond waar je je idee kunt delen en leden warm kunt maken voor je initiatief. Je vraagt daar eventueel leden met je mee te werken in een bewonersgroep voor je initiatief.
  4. Je werkt (samen met de werkgroep) het initiatief uit.
  5. Je houdt de bewoners op de hoogte via ons.
  6. Je biedt de bewoners via ons de optie aan en vraagt ze mee te doen.
  7. Je speelt de gegevens door aan de partij waarmee zaken gedaan gaat worden. Deze zal op individuele basis contact opnemen met de bewoners. Hier eindigt jouw initiatief.

Jij en de belangenvereniging lopen hierbij geen risico. Jij brengt bewoners en leverende partijen bij elkaar, wij verzorgen een communicatieplatform tussen jou en onze leden. We kunnen je ook helpen bij de betaling van bewonersinitiatieven.

Overzicht initiatieven

Herfst 2021 – Rolf Schipper – Zonnepalen. Status: gerealiseerd

Najaar 2022 – Wart Mandersloot – Dakpannen. Status: niet gerealiseerd