Categorieën
INFO Flits Nieuws

Bewonersavond: Verduurzamen van je woning

Maandag 26 sept. 2022 van 20.00-21:30 uur, H.F. Witte Centrum

Na het uitzoekwerk door een werkgroep uit de buurt, zijn veel bewoners overgegaan
tot aanschaf van zonnepanelen. Inmiddels komen bij de belangenvereniging ook
steeds meer vragen binnen over andere mogelijkheden om de woning te
verduurzamen. Daarom organiseren we op maandag 26 september een informatie-
en gespreksavond over mogelijkheden om je woning verder te verduurzamen.

Twee sprekers van de Biltse energiecoöperatie BENG! zullen vertellen wat er voor de
woningen van deze wijk mogelijk is. Daarbij gaan ze vooral in op isolatiemaatregelen
voor dak, vloer en spouwmuren, en op de inzet van een warmtepomp. Er is uiteraard
ruimte voor vragen.

Bewoners van de wijk die zelf ervaring hebben met isolatie, warmtepomp, of andere
duurzaamheidsmaatregelen, nodigen we van harte uit om ook aanwezig te zijn,
zodat we ervaringen kunnen uitwisselen.

Op deze avond kunnen we ook bespreken of we als buurt gezamenlijk willen
optrekken om bepaalde maatregelen verder te onderzoeken, of om een
gezamenlijke inkoopactie op te zetten. Dit hebben we eerder dit jaar succesvol
gedaan rond de aankoop van zonnepanelen.

Wil je bij deze avond aanwezig zijn? Geef je dan hier op

Hopelijk zien we elkaar op de 26e !

Met vriendelijke groet,

Belangenvereniging Weltevreden
Alfred, Rolf