Categorieën
Nieuws

Aankondiging ALV 2022

Geacht lid,

Hierbij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 22 februari a.s., aanvang 20.00. We hebben gekozen voor een digitale bijeenkomst, omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om mee te doen. Het inhoudelijke onderwerp naast de ALV dit jaar is Verbinding: wat gaan we doen nu er weer meer mogelijk wordt dit jaar?
Aanmelden doe je door ons een mail te sturen. Je ontvangt dan circa een uur van te voren de Jitsi-link naar de vergadering.Je hoeft hiervoor geen software te installeren, Jitsi werkt in je browser. Je kunt Jitsi hier testen

Agenda:

 1. Welkom en opening
 2. Algemene Ledenvergadering (ALV)
  1. Opening en Mededelingen
  2. Terugkoppeling activiteiten sinds laatste jaarvergadering
  3. Verslag van de kascommissie
  4. Goedkeuring financiëel jaarverslag 2021
  5. Goedkeuring begroting 2022
  6. Benoeming kascommissie 2022
  7. Benoeming bestuur 2022.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting ALV
 3. Korte pauze
 4. Inhoudelijk onderwerp Verbinding. Hoe deden we dat en hoe gaan we dat doen in 2022.
 5. Sluiting

Hopelijk tot ziens op de ALV!
Groet,
Bart Bouwers  

Secretariaat Belangenvereniging Weltevreden