Home

Welkom op de nieuwe, in ontwikkeling zijnde, website van Belangenvereniging Weltevreden in De Bilt. In de loop van 2021 gaat deze de bestaande, oude website vervangen. Deze oude website zal in zijn geheel, met alle informatie en documenten, voorlopig beschikbaar blijven via de link: oud.belangenverenigingweltevreden.nl.

In juli 2021 zal de nieuwe website openbaar worden gemaakt om via de pagina Contributie de jaarlijkse contributie te kunnen innen.

Wat kunt u op de website vinden?

Doel van deze website is om de leden optimaal te informeren over onder andere hun vereniging, hun wijk, en hun woning. Zie daarvoor de pagina INFO en Nieuws met de INFO Nieuwsbrieven, de extra INFO-specials en relevante nieuwsberichten. De meest recente berichten zijn ook onderaan de website te vinden.

Op deze website is uiteraard ook informatie te vinden over de Belangenvereniging Weltevreden. Wie zitten er bijvoorbeeld in het Bestuur? Waar staan de jaarverslagen en de financiĆ«le verantwoording?

De belangenvereniging ontwikkelt diverse activiteiten en behartigt de belangen voor haar leden en voor de wijk.
Zie voor de komende geplande activiteiten de Agenda onderaan de website.

Contact

Via het formulier op de pagina Contact kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging.